13 Jun 2016

2000

2000 年 Col.legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions (COETTC) 表彰 Fractus 为创新企业